Yoga - Rörelse - Avslappning

Barn i Balans ® E-utbildning

En kompetensutveckling på distans


Kursen vänder sig till förskola och skola och alla som på något sätt har barn omkring sig.
Betala nu  -  starta när du är redo.


Vi följer Lpfö 18:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
• självständighet och tillit till sin egen förmåga
• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och välbefinnandeInnehållet

Lär barnen att öka sin kroppsuppfattning och koordinationsförmåga samt få tillit till sin egna förmåga
.
 
Barn i Balans  materialet ger deltagaren verktyg och inspiration till att själva skapa och sätta samman lektioner, samlingar, kortare rörelsepauser samt skapa avslappning och jobba med andning.  

Materialet förser deltagare med redskap att kunna hantera både planerade och spontana situationer. Det passar alla åldrar beroende på hur man anpassar.
 
Fokus är Rörelseglädje men det finns flertalet andningsövningar, meditationer, lekar, aktiviteter och kortare övningar för att både få energi samt för att komma till ro.
 
Deltagarna lär känna 36 yogaövningar, anpassat till barn, utifrån olika synvinklar, bland annat grundmotorik. 
 
Det finns 30 Slowmotionrörelser på film där man väljer ut sina favoriter.
 
Yoga och Slowmotion kan sedan vävas in i Sprallis som är ett verktyg för att få med hela kroppen, sinnen, omgivningens påverkan, känslor mm i olika drama/berättelser/sagor. Sprallis är opretansiöst där barnen spontant kommer deltaga och utmanas utifrån egna förutsättningar.
 
Det finns även 25 stycken, både enkla, och lite mer komplicerade recept för barn att göra själva eller tillsammans med vuxen. Varför inte blanda in både språk och matematik i bakandet?
 
Materialet följer Lgr 11 & Lpfö 18, och stödjer sig på på beprövad erfarenhet och forskning. 

Styrka, balans och koordination förbättras. Vi blir kroppsmedvetna utan att jämföra oss med andra.

Andningsövningar hjälper oss att bli medvetna om vår andning och hur betydelsefull den är för vår kropp, vår hjärna och vårt nervsystem. Genom att andas rätt får vi bättre koncentration och blir både lugnare och piggare.

Avslappning hjälper oss att lugna ner systemet, återuppbygga energi för resten av dagen och håller vårt humör mer balanserat.

Material som ingår:
 
Barn i Balans boken, yogakortlek, plansch, arbetshäfte som pdf fil, en ChiBall® boll, avspänningshäfte, medlemskap i facebookgrupp samt förmåner efter avslutad kurs. Se längre ned*
 
Deltagare rekommenderas att ha en yogamatta eller liknande tillhands samt mjuka kläder som man kan röra sig fritt i.

Kursen utformning:
 
Majoriteten av texterna är med ljud. Man kan alltså både läsa och lyssna samtidigt. Materialet innehåller flertalet filmer och bilder.

Utbildningen är indelad i 6 lektioner som rekommenderas att göra med ett mellanrum på ca 1 vecka, för att ha god tid att smälta och göra individuell uppgift, tills nästkommande gång. 
 
Varje deltagare får ett eget inlog och licens, oavsett om man jobbar i grupp eller enskilt. Man kan börja när man vill. Inga video-konferenser tillsammans med andra eller faktiska träffar förutom om man väljer att göra tillsammans med någon annan samtidigt.
 
Tanken är att deltagare i efterhand utifrån behov och önskan skall kunna repetera och fördjupa sig i materialet, när det passar den enskilde personen. 

Rekommenderad tid, exklusive pauser.

Lektion 1: Inledning 3 timmar

Lektion 2: Vår 2 timmar

Lektion 3: Sommar 2 timmar

Lektion 4: Sensommar 2 timmar

Lektion 5: Höst 2 timmar

Lektion 6: Vinter 2 timmar

* Efter avslutad kurs, erhålls ett intyg/diplom.

 

Förmåner efter svslutad kurs:

* Barn i Balans® är ett registrerat varumärke 
   och får som namn endast användas i
   marknadsföring och som arbetsnamn av
   privatpersoner, företag och/eller skolor som
   genomfört utbildningen. (Själva materialet:  
   Boken, kortleken och planschen får självklart
   vem som helst använda på sin arbetsplats
   eller hemma).
 
* Diplomerad deltagare kan fritt låna våra       
   bilder, få support via mail, ingå i FB-grupp     
   samt en rabattkod på 10% på sortimentet i
   barnibalans.se
 
Kostnad 3120 :- ex moms per licens/person

Kommuner samt företag anmäler deltagarens namn + mailadress samt fakturaadress till:
barnibalans@outlook.com

Privatpersoner anmäler sig via vår webbutik. Vi använder Klarna så du kan dela upp betalningen om så önskas. Klicka
här så kommer du till butiken direkt.Med Vänliga Hälsningar
Anette Ljungberg
Utbildningsansvarig 
Författare Barn i Balans®
Leg Arbetsterapeut
ChiBall® Master Trainer